Thông báo x+

MOBIFONE khuyến mại 50% ngày 04/10/2016 (1 ngày duy nhất)
VINAPHONE khuyến mại ngày vàng ngày 29/9/2016 (1 ngày duy nhất)
Số tiền đã tính khuyến mãi
BẢNG GIÁ THẺ Gmobile
Mệnh giá
Giảm giá còn
10.000đ
9.440đ
20.000đ
18.880đ
50.000đ
47.200đ
100.000đ
94.400đ
200.000đ
188.800đ
500.000đ
472.000đ
Thanh toán bằng tài khoản
Bảo Kim : Miễn Phí
Thanh toán bằng thẻ ATM :
1.760đ + 1,1%
Thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế : 5.000đ + 2,4%
BẢNG GIÁ THẺ S-Fone
Mệnh giá
Giảm giá còn
10.000đ
9.350đ
20.000đ
18.700đ
50.000đ
46.750đ
100.000đ
93.500đ
200.000đ
187.000đ
500.000đ
467.500đ
Thanh toán bằng tài khoản
Bảo Kim : Miễn Phí
Thanh toán bằng thẻ ATM :
1.760đ + 1,1%
Thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế : 5.000đ + 2,4%
BẢNG GIÁ THẺ Vietnamobile
Mệnh giá
Giảm giá còn
10.000đ
9.450đ
20.000đ
18.900đ
50.000đ
47.250đ
100.000đ
94.500đ
200.000đ
189.000đ
500.000đ
472.500đ
Thanh toán bằng tài khoản
Bảo Kim : Miễn Phí
Thanh toán bằng thẻ ATM :
1.760đ + 1,1%
Thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế : 5.000đ + 2,4%
BẢNG GIÁ THẺ Mobiphone
Mệnh giá
Giảm giá còn
10.000đ
9.550đ
20.000đ
19.100đ
50.000đ
47.750đ
100.000đ
95.500đ
200.000đ
191.000đ
500.000đ
477.500đ
Thanh toán bằng tài khoản
Bảo Kim : Miễn Phí
Thanh toán bằng thẻ ATM :
1.760đ + 1,1%
Thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế : 5.000đ + 2,4%
BẢNG GIÁ THẺ Vinaphone
Mệnh giá
Giảm giá còn
10.000đ
9.550đ
20.000đ
19.100đ
50.000đ
47.750đ
100.000đ
95.500đ
200.000đ
191.000đ
500.000đ
477.500đ
Thanh toán bằng tài khoản
Bảo Kim : Miễn Phí
Thanh toán bằng thẻ ATM :
1.760đ + 1,1%
Thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế : 5.000đ + 2,4%
BẢNG GIÁ THẺ Vietel
Mệnh giá
Giảm giá còn
10.000đ
9.700đ
20.000đ
19.400đ
50.000đ
48.500đ
100.000đ
97.000đ
200.000đ
194.000đ
500.000đ
485.000đ
Thanh toán bằng tài khoản
Bảo Kim : Miễn Phí
Thanh toán bằng thẻ ATM :
1.760đ + 1,1%
Thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế : 5.000đ + 2,4%

nạp tiền điện thoại| Nap tien dien thoai| mua ma the dien thoai| Mua mã thẻ điện thoại| nạp tiền trả sau viettel| nạp thẻ trả sau viettel| cách nạp tiền trả sau viettel| cách nạp thẻ trả sau| cách nạp thẻ trả sau viettel| cách nạp tiền thuê bao trả sau viettel| nạp thẻ trả sau| thanh toán cước trả sau| cách nạp trả sau của viettel| cách nạp trả sau vinaphone| Thanh toán cước trả sau bằng thẻ cào Vinaphone| nạp tiền trả sau Mobifone| nap tien tra sau Mobifone|

Mua mã thẻ game| mua ma the game| mua thẻ game trực tuyến

visa trả trước | Visa tra truoc| the visa tra truoc| the tin dung quoc te| Thẻ visa trả trước là gì| thẻ visa ảo| visa ao| the visa mềm| the visa mem| thẻ visa ảo baokim| Visa ảo giá rẻ