Bước 1: Truy cập store.baokim.vn Và chọn Mua thẻ Visa trả trước

Bước 2: Đăng nhập tài khoản Bảo Kim

Bước 3: Nhập mã xác minh giao dịch

Giao dịch thành công

  • Sau khi nạp tiền vào thẻ, bạn có thể tiến hành sử dụng thẻ. Bạn sẽ nhận được email thông báo đã nạp tiền thành công

Truy cập ngay https://smartcash.vpb.com.vn/ để kiểm tra mã thẻ của bạn.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản
Tên đăng nhập: Số điện thoại của bạn
Mật khẩu: Sử dụng mật khẩu VPBank thông báo qua điện thoại.

Thông tin thẻ của bạn: