Bước 1: Truy cập http://store.baokim.vn/payment/visa-tra-truoc và Chọn mua mã thẻ nạp vào thẻ visa ảo

Bước 2: Điền thông tin và chọn mệnh giá thẻ

Mua mã thẻ nạp tiền visa ảo

Bước 3: Chọn thanh toán bằng tài khoản Ngân hàng

Mua mã thẻ nạp tiền visa ảo
Nhập mã an toàn

Mua mã thẻ nạp tiền visa ảo

Điền thông tin tài khoản ngân hàng dùng để thanh toán

Mua mã thẻ nạp tiền visa ảo

Mua mã thẻ nạp tiền visa ảo

Nhập mã OTP hoàn thành giao dịch

Mua mã thẻ nạp tiền visa ảo

Sau khi thanh toán thành công, mã thẻ Smartcash được gửi vào email mà bạn dùng để thanh toán.

Truy cập smartcash.vpb.com.vn để nạp tiền vào thẻ:

Mua mã thẻ nạp tiền visa ảo

Mua mã thẻ nạp tiền visa ảo