Lưu ý mệnh giá khi mua thẻ Visa ảo verify tài khoản Itune, apple ID, Google play, Google, Facebook

Lưu ý mệnh giá khi Mua thẻ Visa ảo verify tài khoản Itune, apple ID, Google play, Google, Facebook
Số tiền nên có trong thẻ nếu bạn cần:

1. Verify PayPal – Số tiền cần có: 67.000đ
2. Verify Payza – Số tiền cần có: 50.000đ
3. Verify Moneybooker (Skrill) – Số tiền cần có: 70.000đ
4. Verify Facebook Ads – Số tiền cần có 25.000đ
5. Verify Google Ads – Số tiền cần có 25.000đ
6. Verify Apple ID – Số tiền cần có: 50.000đ
7. Tải apps lên Google Play Developer- Số tiền cần có 550.000đ để trả phí đăng ký

visa trả trước | Visa tra truoc| the visa tra truoc| the tin dung quoc te| Thẻ visa trả trước là gì| thẻ visa ảo| visa ao| the visa mềm| the visa mem| thẻ visa ảo baokim| Visa ảo giá rẻ