Bước 1: Vào trang http://www.paypal.com

Bước 2: Nhấn vào liên kết Sign Up để đăng ký tài khoản paypal

dk1

Bước 3: Chọn quốc gia Việt Nam và loại tài khoản bạn cần tạo.

Có thể tạo Personal để mua hàng. Loại tài khoản này bạn có thể thay đổi sau cũng được. Nhấn nút Get Started để bắt đầu.
dk2

Bước 4: Nhập các thông tin về tài khoản cần tạo.

Sau đó nhấn nút Agree and Create Account. Nếu thông tin bạn nhập đúng và đầy đủ thì tài khoản của bạn sẽ được tạo và sẽ tới bước kế tiếp.
dk3

Như vậy bạn đã hoàn thành việc tạo tài khoản Paypal. Bước tiếp theo là confirm email của bạn.

Lưu ý:
Khi đăng nhập lần tiếp theo paypal sẽ xác minh lại một lần nữa bằng việc nhập mã bảo vệ

dk4

Và câu hỏi bảo mật

dk5

> Hướng dẫn confirm email tài khoản Paypal

> Hướng dẫn add credit card tài khoản Paypal

> Hướng dẫn verify thẻ Visa VPbank Smartcash vào tài khoản Paypal