Bước 1: Vào My Account để xem tài khoản của bạn và click vào phần confirm email address

https://www.baokim.vn/hq/cdn/ho_tro/paypal/dk6.png

Bước 2: Tiến hành xác nhận email

https://www.baokim.vn/hq/cdn/ho_tro/paypal/em0.png

Bước 3: Check mail.

Sau khi đăng ký tài khoản thì Paypal sẽ gửi 1 email với nội dung như sau. Bạn click vào confirm để tiếp tục.

https://www.baokim.vn/hq/cdn/ho_tro/paypal/em1.png

Bước 4: Nhập password paypal để hoàn tất xác nhận email

https://www.baokim.vn/hq/cdn/ho_tro/paypal/em2.png

  • Lưu ý: Sau khi nhận email thành công các bước tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành liên kết thẻ ngân hàng vào tài khoản Paypal: bạn ấn “ continue “

> Hướng dẫn tạo tài khoản Paypal

> Hướng dẫn add credit card tài khoản Paypal

> Hướng dẫn verify thẻ Visa VPbank Smartcash vào tài khoản Paypal