Bước 1: Sau khi active tài khoản Paypal thành công bạn tiến hành add credit card

add1

Bước 2: Truy cập website: https://smartcash.vpb.com.vn để lấy thông tin thẻ Smartcash của bạn

add2

Bước 3: Nhập thông tin thẻ Smartcash và ấn continue

add3

Như vậy là bạn đã add thành công credit card vào tài khoản Paypal của ban. Bước tiếp theo là tiến hành verify thẻ Smartcash của bạn với tài khoản Paypal.

> Hướng dẫn tạo tài khoản Paypal

> Hướng dẫn confirm email tài khoản Paypal

> Hướng dẫn verify thẻ Visa VPbank Smartcash vào tài khoản Paypal