HƯỚNG DẪN HOÀN TIỀN


Bạn có thể hoàn lại tiền nếu không muốn nhận số tiền từ một giao dịch nào đó. Để sử dụng chức năng này, bạn thực hiện các bước như sau:

 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Bảo Kim

Đăng nhập tài khoản

Vào Tab Lịch sử giao dịch

Lịch sử giao dịch

Bước 2: Chọn giao dịch mà bạn muốn hoàn tiền, click vào chi tiết giao dịch đó.

Chi tiết giao dịch

Bước 3: Chọn chức năng hoàn tiền

Hoàn tiền

Bước 4: Nhập số tiền muốn hoàn lại.

Hoàn tiền


Lưu ý: Bạn không thể nhập nhiều hơn số tiền được thực hiện qua giao dịch này.

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin và  Xác minh giao dịch

Hoàn thành giao dịch