Để nạp tiền vào ví Bảo Kim bằng thẻ Token BK, Khách hàng chỉ cần thực hiện các bước như sau:

  • Bước 1: Đăng nhập tài khoản Bảo Kim, sau đó chọn Nạp tiền -> Nạp tiền bằng mã Token BK

  • Bước 2: Nhập thông tin nạp tiền

Nhập thông tin bao gồm (Mã code, Mã serial và mã an toàn)

  • Bước 3: Giao dịch thành công

Sau khi xác nhận thông tin nạp tiền, hệ thống sẽ ghi nhận giao dịch thành công và tài khoản của quý khách sẽ được nạp tiền trong vòng 3 phút