Để tạo mã Token BK, Khách hàng chỉ cần thực hiện các bước như sau:

  • Bước 1: Đăng nhập tài khoản Bảo Kim, chọn Mã Token BK trên thanh menu trái

  • Bước 2: Xác nhận đã đọc thông tin Token BK

Vui lòng xác nhận bằng cách tích vào ô “Tôi đã hiểu và không cần hiện thị thông báo này”

  • Bước 3: Lựa chọn mệnh giá và số lượng

  • Bước 4: Xác nhận số lượng và mệnh giá mã muốn tạo

Vui lòng xác nhận lại mệnh giá mã muốn tạo và số lượng ứng với mỗi mệnh giá
Để hoàn tất thanh toán, chọn “Xác nhận”

  • Bước 5: Nhập mã OTP

OTP được gửi về số điện thoại mà khách hàng đã đăng kí với ví Bảo Kim.
Lưu ý: Mã OTP chỉ được gửi một lần duy nhất

  • Bước 6: Nhận mã Token BK vừa tạo

Mã code và series được hiển thị tương ứng với mệnh giá và số lượng đã chọn.
Để xem lại những thông tin này, vui lòng chọn “Quản lý mã”